Wat                                                                                                              

Coaching

Coaching heeft als doel je ontwikkeling en groei te stimuleren

Een coach steunt je bij het gebruiken van je competenties, het vinden van de gepaste doelen en het nemen van de juiste beslissingen. Zo worden werk- en/of persoonlijke doelen stapsgewijs gerealiseerd.

Coaching geeft je zicht op wat je drijft, uitdaagt en prikkelt.
Het vergroten van inzicht is een hot item in je proces.
Dit doen we vanuit je krachten en keuzes tot op heden. Daarbij wordt ook gekeken naar wat je (eventueel) belemmert in je groei of tegenhoudt om aan nieuwe eisen te voldoen, zowel vanuit jezelf als je omgeving.

Jou ervaringen, doelen én mogelijkheden zijn daarbij sturend.
Steeds wordt de link gelegd met de realiteit en het hier en nu.

Het resultaat is meer rust en verbinding in jezelf én met je relaties. De lichtheid in je leven zal toenemen, zo ook de effectiviteit van je handelen. 

Dit kan individueel of in groep, met je team.

Therapie

Het doel van therapie is het ontdekken van je ware ik, in harmonie met je omgeving. 

Therapie brengt je in contact met  beperkende gedachten, handelingen en gevoelens uit het verleden. Ze verhinderen je om het leven te leiden dat je zelf wil. Via deze gesprekken komt dit boven water. Verandering wordt mogelijk. 

De basis van elke sessie is de bereidheid om naar jezelf te kijken. Het vraagt moed om je hier door te worstelen want je bewandelt onbekend terrein.
Verandering vergt ook tijd en gebeurt met vallen en opstaan. De nieuwe kijk, gevoeligheden en patronen ga je bewust leren gebruiken in je persoonlijk leven.

Dit proces geeft je de kans lijden om te zetten in leiden. Jij neemt  verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van je leven. Je leert  illusies los te laten, het probleem te scheiden van jezelf, ... 

Op die manier kan je innerlijke dialoog tot rust komen. Je durft de realiteit in de ogen te kijken. Zo kunnen er nieuwe keuzes gemaakt worden. Iedere actie die je onderneemt, elke moeilijkheid die je tegenkomt is een kans op je weg naar verandering, naar 'één'-worden met jezelf, in je eigen context. 

Supervisie

In supervisie ligt het accent op het verhogen van je professionele eigenheid. 

Dit gebeurt door middel van het in groep bespreken van werkervaringen. Het helpt je meer bewust te worden van je stijl, de idealen van waaruit je werkt, hoe je omgaat met reacties van cliënten, met succes, met falen.

Via een gezamenlijke reflectie, leer je zelf met de nodige afstand kijken naar de moeilijkheden in je werk. Door het samen ontrafelen van het kluwen van belevingen, denken en handelen, komen tegenstrijdigheden, blinde vlekken, .., in je aanpak aan het licht.
Deze worden gewikt en gewogen, samen met anderen. Een nieuwe richting wordt je aangereikt. Dit werkt verhelderend voor je kijk op je werk, je aanpak, de begeleidingen. 
 De supervisant bepaalt zijn inbreng en het gebruik van de feedback. De mede-groepsleden bevragen de inbrenger op een deskundige wijze. De supervisor neemt hierbij een meta-positie in en zorgt voor de structuur en nodige veiligheid.

In deze vormen van begeleiding zit jij aan het stuur, ben ik de motor
Jij bepaalt het tempo en de weg te gaan. Samen bereiken we je bestemming.  


Xzenner, 
voor jou, voor jullie

Foto: Marianne Van Tiggelen